Retkeilyn aakkoset

Villikettu-retkeily.jpg

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen mahdollisuutta nauttia luonosta riippumatta siitä, kuka alueen omistaa tai on sen haltija. Tärkeää on myös huomata, että oikeudet tuovat mukanaan vastuun. Jokaisen jokamiehenoikeuksia nauttivan tulee osaltaan huolehtia ympäristön hyvinvoinnista sekä siitä, että luonto pysyy siistinä.

Jokamiehenoikeudet takaavat, että jokainen saa

  • liikkua luonnossa jalan, hiihtäen, pyöräillen ja ratsastaen

  • oleskella ja yöpyä tilapäisesti

  • poimia marjoja, sieniä ja kasveja, jotka eivät ole rauhoitettuja

  • uida, veneillä ja liikkua jäällä

  • onkia ja pilkkiä (sis. rajoituksia).

Jokamiehenoikeudella toimiminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle tai luonnolle. Näin ollen jokamiehenoikeuksiin ei kuulu puiden kaataminen tai vahingoittaminen, sammaleen ja jäkälän kerääminen, avotulen tekeminen, moottoriajoneuvolla ajaminen luonnossa tai kalastaminen ja metsästäminen ilman asianomaisia lupia. Lisäksi kiellettyä on kulkea pihamailla tai leiriytyä liian lähelle asutusta, roskaaminen, eläinten häiritseminen sekä koiran pitäminen vapaana esimerkiksi taajama-alueella. On myös hyvä huomioida, että herkillä ja haavoittuvilla alueilla, kuten luonnonsuojelualueilla, jokamiehenoikeuksissa on poikkeuksia.

Jokamiehenoikeudet luonnonsuojelualueilla

  • Soidensuojelualueet: Ei rajoituksia jokamiehenoikeuksiin. Liikkuminen ja leiriytyminen on vapaata, samoin sienestys, marjastus ja kasvien kerääminen. Joillakin soidensuojelualueilla on rajoitusosia, joilla on kiellettyä liikkua lintujen pesimisaikaan.

  • Kansallispuistot: Liikkuminen on yleensä sallittua omin lihasvoimin myös reittien ulkopuolella rajoitusosia lukuun ottamatta. Leiriytyminen on sallittu vain tarkoitukseen osoitetuilla paikoilla, mutta marjastaminen, sienestäminen, onkiminen ja pilkkiminen on sallittua.

  • Pienemmät suojelualueet (esim. vanhojen metsien ja lehtojen suojelualueet): Leiriytyminen on kielletty, mutta liikkuminen, marjastaminen ja sienestys kuitenkin sallittua.

  • Tiukimmin suojellut alueet (luonnonpuistot ja hylkeidensuojelualueet): Liikkuminen sallittu vain Metsähallituksen luvalla. Ne luonnonpuistot, joiden läpi kulkee retkeilyreitti, ovat kuitenkin poikkeus. Reitiltä poikkeaminen on kiellettyä.

Lue lisää jokamiehenoikeuksista: Luontoon.fi